Samson informatika
Novosti Naša ponuda Korisnieka podrška O nama Referentna lista Kontakt Linkovi
 
 

CARINA-D je modul robnom knjigovodstvu programa SIGMA za cjelovito vođenje carinskog skladišta tipa "D".

Modul CARINA-D obuhvaća:

OBRADA CARINSKIH DEKLARACIJA
CARINA - KNJIGOVODSTVENI ZAPISI
- Matični podaci koji uključuju Robu s šifrom tarifnog broja i ATK (tarifni broj, režim, stopa carine)
- Prijenos dokumenata (primki, otpremnica, povratnica) iz robnog knjigovodstva
- Izvodi iz knjigovodstvenih zapisa 
Kreiraju se za prenesene otpremnice i povratnice. Opsegom dokumenata kreira se knjigovodstveni zapis.
- Ažuriranje i ispis kontrolnika i izvoda - ispis je moguće ograničiti za zadano razdoblje
- Prikazi roba po deklaracijama
Deklaracije-skladišni podaci - ispis roba na skladištu po deklaracijama
Deklaracije-dnevnik knjiženja - ispis knjiženja po deklaracijama za zadane uvjete
ISPISIVANJE JCD-a i snimanje JCD-a na disketu
ISPISIVANJE LISTA POTREBNIH ZA CARINU (kartica razduženja, carinska kartica za tarifni broj, carinska kartica za artikl, zbrojni karton)

Uz dobivanje ispisa koji su potrebni za carinu u svakom trenutku je moguće dobiti i razne ispise koji su u nekom trenutku potrebni pomoću zadavanja raznih uvjeta (datumi, robe, dokumenti...) ovisno o tome što želimo provjeriti.

 
OSNOVNA SREDSTVA - program namijenjen vođenju osnovnih sredstava i sitnog inventara

Osnovna sredstva mogu se voditi po organizacijskim jedinicama (mjestu troška) i zaduženje po radnicima. Svakom osnovnom sredstvu pridružuje se amortizacijska grupa sa pripadajućim stopama amortizacije. Neograničen je broj osnovnih sredstava, te amortizacijskih grupa i organizacijskih jedinica.

Prati se čitav proces od same nabave osnovnog sredstva, sve do stavljanja u upotrebu. Za vrijeme upotrebe osnovnog sredstva prati se nadogradnja, održavanje, evidencija kvarova, te likvidacija, odnosno stavljanje van upotrebe osnovnog sredstva.

U toku godine mogu se raditi privremeni proračuni amortizacije, koji služe pri donošenju poslovnih odluka. Mogu se dobiti slijedeći ispisi:

KARTICA ULAGANJA 
- kartica osnovnog sredstva sa matičnim podacima o tom sredstvu i kronološkom evidencijom životnog vijeka tog osnovnog sredstva ( od nabave do likvidacije)
LISTA ULAGANJA
LISTA DOGRADNJE
LISTA LIKVIDACIJE
LISTA PLANIRANJA AMORTIZACIJE
LISTE KVAROVA
- dnevnik kvara na osnovnom sredstvu
- ispisne liste kvarova na osnovnim sredstvima
LISTE ODRŽAVANJA
- dnevnik održavanja osnovnih sredstava
- ispisne liste održavanja osnovnih sredstava
PREGLED ZADUŽENJA OSNOVNIH SREDSTAVA
- pregled zaduženja radnika osnovnim sredstvima
- pregled zaduženja poslovnih jedinica osnovnim sredstvima
- pregled trenutnog stanja zaduženja osnovnih sredstava
 
HONORARI - program za obračun dohodaka ostvarenih od povremene samostalne djelatnosti.

Program "HONORARI" namijenjen je obračunu, te evidenciji obračunatih autorskih honorara, sa svim potrebnim izvještajima, te ispisom virmana.

U pojedinim dijelovima program Vam omogućuje slijedeće:

1. OBRAČUN HONORARA
- unos, odnosno ažuriranje podataka o honorarima, te sam obračun honorara
- obračun honorara može se raditi na temelju ugovorenog bruto ili neto iznosa
- nakon obračuna honorara mogu se ispisati virmani s iznosima za neto isplatu, poreze i prireze

2. ISPIS PODATAKA O HONORARIMA
- omogućuje se ispis prema zakonski propisanim dokumentima:
- godišnja potvrda primatelja honorara
- ID-1 obrazac
te različiti izvještaji i pregledi honorara prema datumima virmana, primateljima i honorarima.

3. MATIČNI PODACI
- u ovom dijelu programa nalaze se svi podaci o:
- primateljima honorara
- honorarima
- gradovima i njihovim prirezima
- poreznim upravama u mjestu stanovanja autora
- porezima koji se odnose na honorare
- bankama u kojima autori imaju otvorene žiro-račune
- poduzeću koje isplaćuje autorske honorare.
 
DIONICA - program za vođenje dioničke knjige 

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća stvorio je okvir za prelazak društvenih poduzeća u društva kapitala. Praćenje pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala, i kasnije praćenje vlasnika dionica je obiman posao, nezamisliv bez pomoći suvremene informatičke tehnologije. 
Aplikacija Dionica se sastoji od dva izdvojena modula: 

PRETVORBA DRUŠTVENIH PODUZEĆA je modul koji prati prvi dio pretvorbe:

- ispis ugovora o kupnji dionica,
- ispis aneksa ugovora predviđenog Zakonom o privatizaciji ( NN 21/96 )
- grupiranje ugovora po nekom kriteriju
- praćenje uplata po pojedinom ugovoru, automatsko dodjeljivanje prava dobivenim uplatama i slanje izvještaja potrebnih za sravnjivanjem stanja sa Fondom,
- praćenje besplatne dodjele dionica,
- praćenje prodaje ugovora koji nisu u cijelosti otplaćeni.

DIONIČKA KNJIGA obuhvaća poslove nakon stvaranja društva kapitala:

- praćenje dioničke knjige, praćenje svake pojedine dionice po seriji i 
kontrolnom broju,
- ispis potvrde o posjedovanju određenog broja dionica (certifikat)
- praćenje stavljanja dionica u zalog,
- praćenje davanja prava na glasovanje,
- praćenje burze dionica sa dnevnikom burze i dobivanjem statistike prodaje dionica,
- dokapitalizacija (izdavanje nove serije dionica) uz mogućnost promjene vlasničkog, prava na glas i prava na dividendu svake pojedine serije dionica,
- povlačenje serije dionica,
- proračun i praćenje isplata dividende,
- praćenje rada skupštine dioničkog društva uz mogućnost ispisa glasačkih listića, prećenja kvoruma i glasovanja na skupštini.

 

Ako ste zainteresirani za neki od naših programa ovdje možete ispuniti obrazac
Upit o programu
i dobiti sve informacije koje Vas zanimaju

 

Povratak na programsku ponudu

 

Povratak na glavnu stranicu